کل در خواست های در ثانیه
15396300

153914% 153868%

نرخ امروز ارز ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

نرخ نامه

نام ارز پرچم نماد قیمت ریال
دلار آمریکا USD 274990
یورو ERU 321020
پوند GBP 353670
لیره ترک TRY 36390