کل در خواست های در ثانیه
11956287

119513.87% 119467.87%

نرخ امروز ارز ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

نرخ نامه

نام ارز پرچم نماد قیمت ریال
دلار آمریکا USD 227490
یورو ERU 250520
پوند GBP 296310
لیره ترک TRY 34560