وب سرویس ها قابل ارائه توسط توکن سانی

همیشه ما به فکر شما هستیم ، خود شما می توانید از کیفیت داده ها اطمینان به عمل آورید

دانلود نمونه خروجی وبـــــسرویس ها

وب سرویس آنالیز اینستاگرام اختصاصی

نمایش اطلاعات اکانت های اینستاگرام بدون دسترسی و صرفا با نام کاربری (username , ID) هزینه هردرخواست : 250 توکن سانی مرجع داده : analisa.io برای تهیه وب سرویس لطفا با پشتیبانی تماس حاصل نمایید
GET https://api.sunnyweb.ir/api/instagram/[token]/[username]Base Api

[token] : شناسه توکن سانی ، می توانید از اینجا تهیه نمایید .ex:4w12c1a2w56d4w5d4ac1a1scdws654

[username] : نام کاربری ، نام اکانت اینستاگرام کاربر (کاربران خصوصی محدود شده است).ex:bbcnews

وب سرویس cryptopanic عمومی

نمایش اخبار روز و بلادرنگ از تمام منابع خبری در حوزه ارز دیجیتال و تحلیل فاندامنتال هزینه هردرخواست : 10 توکن سانی مرجع داده : cryptopanic.com
GET https://api.sunnyweb.ir/api/cryptopanic/[token]/[page]News API

[token] : شناسه توکن سانی ، می توانید از اینجا تهیه نمایید .ex:4w12c1a2w56d4w5d4ac1a1scdws654

[page] : شماره صفحه برای فراخوانی اطلاعات (هر درخواست 20 خبر).ex:1

وب سرویس Coingecko عمومی

نمایش اطلاعات توکن ها و قیمت های لحظه ای ارز دیجیتال با تاریخچه قیمت هزینه هردرخواست : 1 توکن سانی مرجع داده : coingecko.com
GET https://api.sunnyweb.ir/api/coingecko/[token]/[coin]Base Api
GET https://api.sunnyweb.ir/api/coingecko/chart/[token]/[coin]/[currency]/[number]/[interval] Chart Coin Api
GET https://api.sunnyweb.ir/api/coingecko/index/[token]/[order]/[currency]/[page]/[per_page] Index Coin Api
GET https://api.sunnyweb.ir/api/coingecko/exchanges/[token]/[page]/[per_page] list exchanges Coin Api

[token] : شناسه توکن سانی ، می توانید از اینجا تهیه نمایید .ex:4w12c1a2w56d4w5d4ac1a1scdws654

[coin] : نام رمز ارز ها و توکن نام ها به زبان انگلیسی برای دریافت اطلاعات داده ها می باشد.ex:bitcoin

[currency] : نام واحد پولی برای نمایش اطلاعات قیمت.ex:usd

[number] :مقدار عددی بازده اطلاعات که بر اساس معیار interval قابل تغییر است.ex:7

[interval] :بازده نمایش اطلاعات نمودار.ex:hourly , month , day

[order] :چینش بندی اطلاعات بر اساس نوع داده و ساختارex:market_cap_desc,market_cap_asc,recently_added_desc,h24_change_asc,h24_change_desc,price_asc,price_desc

[page] :صفحه بندی اطلاعات در واکشی اطلاعات ، این مورد در سرعت واکشی تاثیر خواهد داشتex: 1

[per_page] :تعیین مقدار واکشی داده ، این مورد در سرعت واکشی تاصیر خواهد داشت.ex:50

وب سرویس Fixer عمومی

نمایش طلاعات بازار مالی فارکس به همراه قیمت ریال و قیمت دلار همزمان بدون کسری از ثانیه هزینه هردرخواست : 1 توکن سانی مرجع داده : fixer.io
GET https://api.sunnyweb.ir/api/fixer_money/[token]Base API
GET https://api.sunnyweb.ir/api/fixer_money/data/[token]/[Currency Pairs]Currency Pairs API

[token] : شناسه توکن سانی ، می توانید از اینجا تهیه نمایید .ex:4w12c1a2w56d4w5d4ac1a1scdws654

[Currency Pairs] : نام انگلیسی جفت ارز به صورت انگلیسی و بدون فاصله ex:EURUSD

وب سرویس بورس ، فرابورس ، کالا به همراه چارت عمومی

نمایش اطلاعات مالی و قیمت های لحظه ای بازار های مالی ایران با نموارد قیمت هزینه هردرخواست : 1 توکن سانی مرجع داده : سازمان بورس و اوراق بهادار
GET https://api.sunnyweb.ir/api/bourse/[token]bourse API
GET https://api.sunnyweb.ir/api/bourse/hot/[token]/[Parameters]Hot Parameters API

[token] : شناسه توکن سانی ، می توانید از اینجا تهیه نمایید .ex:4w12c1a2w56d4w5d4ac1a1scdws654

[name Saham] :نام نماد ، برگ سهم ، کالا ، صندوق اوراق به مخفف فارسیفملی :مثال

[symbolId] :شناسه آیدی سهم ، این شناسه از Data API قابل یافت می باشد. ex:2400322364771558

[range] :بازده زمان برای واکشی اطلاعات چارت ex:daily,oneWeek,oneMonth,sixMonth,oneYear,total

[Parameters] :پارامتر های جذاب و داغ بازار بورس

 • priceendاختلاف قیمت الان نسبت به قیمت پایانی
 • totaltradبیشترین حجم معاملات
 • price30بیشترین حجم نسبت به سیروز قبل
 • peicehotaبیشترین خرید حقوقی تومان - پول هوشمند
 • peicehotbبیشترین خرید حقیقی - پول هوشمند
 • changeaتغییرات حقوقی ها
 • changebتغییرات سهام داران عمده فروش
 • topolderصنایع برتر
 • pepluseکمترین PE مثبت
 • rsiminکمترین RSi
 • hotsahamنماد های پرتکرانش

وب سرویس قیمت ارز (بازار آزاد ، نیمایی ، سنا ، صرافی) ، طلا ، فلزات گرانبها - نفت نسخه جدید

نمایش اطلاعات مالی و قیمت لحظه ای 44 ارز ، طلا و نوسانات سکه و فلزات گرانبها به همراه قیمت نفت هزینه هردرخواست : 1 توکن سانی مرجع داده : شبکه صرافی ، اتحادیه طلا
GET https://api.sunnyweb.ir/api/new/[token]/[Parameter]Base API

[token] : شناسه توکن سانی ، می توانید از اینجا تهیه نمایید .ex:4w12c1a2w56d4w5d4ac1a1scdws654

[gold] :پارامتر های قابل انتخاب در واکشی اطلاعاتex:azad , nima , sana , oil , mineral , elements , ons , coin

وب سرویس تاریخچه ارز های رایج کشور ها (بازده از سال 1395 تا به اینک) عمومی

نمایش تاریخچه قیمت ارز ها در بازده های تاریخی قابل تغییر در زمان واکشی اطلاعات هزینه هردرخواست : 1 توکن سانی مرجع داده : هسته وب سرویس
GET https://api.sunnyweb.ir/api/dollarhistory/[token]/[year]/[month]/[day]/[currencypairs]Base API

[token] : شناسه توکن سانی ، می توانید از اینجا تهیه نمایید .ex:4w12c1a2w56d4w5d4ac1a1scdws654

[year] :سال واکشی اطلاعاتex:1400

[month] :ماه واکشی اطلاعاتex:05

[day] :روز واکشی اطللاعاتex:01

[currencypairs] :واحد ارزی واکشی اطلاعاتex:usd , eur , gbp , aed , cny

وب سرویس قیمت ارز نسخه قدیمی

نمایش اطلاعات مالی و قیمت لحظه ای 44 ارز - نسخه قدیمی وب سرویس مخصوص افزونه هزینه هردرخواست : 1 توکن سانی مرجع داده : شبکه صرافی افزنه وردپرس : نرخ ارز ووکامرس افزنه وردپرس : جدول نمایش ارز
GET https://api.sunnyweb.ir/api/[token]Base API

[token] : شناسه توکن سانی ، می توانید از اینجا تهیه نمایید .ex:4w12c1a2w56d4w5d4ac1a1scdws654

وب سرویس خرید و فروش کلیه صرافی های معتبر ایران در یک درخواست نسخه جدید

اطلاعات اختصاصی شبکه صرافی هزینه هردرخواست : 10 توکن سانی مرجع داده : شبکه صرافی
GET https://api.sunnyweb.ir/api/shabakeh/[token]/[coin]Base API

[token] : شناسه توکن سانی ، می توانید از اینجا تهیه نمایید .ex:4w12c1a2w56d4w5d4ac1a1scdws654

[coin] :پارامتر های قابل انتخاب در واکشی اطلاعاتex:usd , eur , gbp , try

وب سرویس زمان شمسی ، میلادی ، قمری با تقویم عمومی

وب سرویس نمایش اطلاعات زمانی از قبیل زمان های شمسی ، قمری ، میلادی به همراه تقویم و ایام تعطیل و جمعه هزینه هردرخواست : 50 توکن سانی مرجع داده : هسته وب سرویس
GET https://api.sunnyweb.ir/api/time/[token]Base API
GET https://api.sunnyweb.ir/api/time/date/[token]/[years]/[month]Calendar Date API

[token] : شناسه توکن سانی ، می توانید از اینجا تهیه نمایید .ex:4w12c1a2w56d4w5d4ac1a1scdws654

[years] :پارامتر واکشی اطلاعات تقویم (سال شمسی)ex:1400

[month] :پارامتر واکشی اطلاعات تقویم (ماه شمسی)ex:07

وب سرویس ارزهای دیجیتال عمومی

نمایش کلیه اطلاعات ارزهای دیجیتال و تغییرات در واحد دلار به ریال هزینه هردرخواست : 1 توکن سانی مرجع داده : شبکه صرافی
GET https://api.sunnyweb.ir/api/arzcoins/[token]/[symbol]Base API

[token] : شناسه توکن سانی ، می توانید از اینجا تهیه نمایید .ex:4w12c1a2w56d4w5d4ac1a1scdws654

[symbol] :افزودن نماد ، سمبل رمز ارز جهت دریافت اطلاعاتex:BTC

[symbol] :دریافت اطلاعات کلیه رمز ارز هاex:all