کل در خواست های در ثانیه
73208691

732037.91% 731991.91%

وب سرویس قیمت ارز

قیمت ارز
نرخ امروز ارز ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

نرخ نامه

نام ارز پرچم نماد قیمت ریال
دلار آمریکا USD 274020
یورو ERU 320020
پوند GBP 356410
لیره ترک TRY 36580