کل در خواست های در ثانیه
44222805

442179.05% 442133.05%

وب سرویس قیمت ارز

قیمت ارز
نرخ امروز ارز ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

نرخ نامه

نام ارز پرچم نماد قیمت ریال
دلار آمریکا USD 216820
یورو ERU 254320
پوند GBP 291510
لیره ترک TRY 30820