کل در خواست های در ثانیه
75735114

757302.14% 757256.14%

نرخ امروز ارز ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

نرخ نامه

نام ارز پرچم نماد قیمت ریال
دلار آمریکا USD 275050
یورو ERU 321020
پوند GBP 353280
لیره ترک TRY 36380