کل در خواست های در ثانیه
15274860

152699.6% 152653.6%

نرخ امروز ارز ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

نرخ نامه

نام ارز پرچم نماد قیمت ریال
دلار آمریکا USD 216820
یورو ERU 254320
پوند GBP 291510
لیره ترک TRY 30820