کل در خواست های در ثانیه
22534380

225294.8% 225248.8%

نرخ امروز ارز ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نرخ نامه

نام ارز پرچم نماد قیمت ریال
دلار آمریکا USD 275460
یورو ERU 328460
پوند GBP 357050
لیره ترک TRY 35430