کل در خواست های در ثانیه
7830858

78259.58% 78213.58%

نرخ امروز ارز ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

نرخ نامه

نام ارز پرچم نماد قیمت ریال
دلار آمریکا USD 170720
یورو ERU 186110
پوند GBP 219110
لیره ترک TRY 26030